Download

You are here:

[section bg=”640″ bg_pos=”34% 51%” padding=”15px” class=”thuan-page-title”]

[row padding=”0 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”0 0px 0px 0px” align=”left”]

DOWNLOAD

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row style=”large” col_style=”divided”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

DOWNLOAD THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Nhám tờ nước (1.65MB)
 KFAA (1.65MB)
 TRI-PRO Super Tack Disc (341KB)
 Premium Super Tack Disc (96KB)
 Premium Super Tack 70x198mm (152KB)
 Maxcut Super Tack Disc (90KB)
 Maxcut Super Tack 70x198mm (152KB)
 Yellow Film (100KB)
 Super Assilex Super Fine Series Sheet (182KB)
 Super Assilex Super Fine Series Disc (142KB)
 Tolex Super Tack Sheet (85KB)
 Super Buflex(Dry) Sheet (304KB)
 Super Buflex(Dry) Disc (257KB)
 KD-102D (95KB)
 KO-202B (64KB)
 8751D (104KB)

Quý khách có thể download toàn bộ thông tin các sản phẩm do hãng Kovax sản xuất TẠI ĐÂY

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ divider=”0″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_sidebar id=”shop-sidebar”]

[/col]

[/row]

[/section]